Hälso- & Sjukvård, Enhet Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Västra Götalandsregionen har som mål att öka involveringen av patienter och medarbetare i kvalitets- och förbättringsarbete, därför söker vi nu en person inom område tjänstedesign som ska vara med och forma och bygga nya strategier, nya strukturer och arbetssätt för det. Arbetet syftar till att utveckla kompetens, förmåga och skapa en modell för tjänstedesign inom Västra Götalandsregionen samt att arbeta för spridning av innovativa arbetssätt, metoder och verktyg.

Ditt uppdrag
Vi söker en tjänstedesigner/interaktionsdesigner som vill vara med och utveckla hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och bidra till att bygga förmågan till att jobba med användarinvolvering och tjänstedesign för att bättre förstå och möta behov och efterfrågan nu och i framtiden. Utgångspunkten är ett förhållningssätt där vi tänker oss att vi kan anpassa verksamheten till den enskilde istället för att den enskilde ska anpassa sig till verksamheten. Med tjänstedesign vill vi i förbättringsarbeten öka möjligheten att användaren av en vårdtjänst också involveras tillsammans med medarbetare så att båda parter är inblandade i hela processen och gemensamt skapar en vårdkedja som är innovativ och personlig.

I västra Götalandsregionen pågår ett omfattande arbete med att vården genomsyras av ett personcentrerat arbetssätt. Därför är det viktigt att i högre grad involvera patienter och patientföreträdare i behovsanalyser men också i utformningen och genomförandet av insatser och i vårdens utvecklingsarbete. Genom att involvera målgrupperna i både sin egen vård och utvecklingsarbetet förbättras förutsättningarna för ett mer personcentrerat arbetssätt.

Inom tjänsten ges också möjlighet att samarbete med andra landsting där man också arbetar för en mer användarcentrerad hälso- och sjukvård. I arbetet ingår att:

- Leda designprocesser tillsammans med chefer, medarbetare, patienter, närstående, utvecklare och andra aktörer.
- Tillsammans med medarbetare inom avdelningen Patientsäkerhet och kvalitet och andra aktörer (inom koncernstab) planera och prioritera strategier och insatser.
- Utveckla koncept kring innovativa vårdtjänster.
- Med ett aktionsbaserat angreppsätt utveckla och utvärdera, för vården, nya arbetssätt. - Informera, utbilda och träna vårdens medarbetare i att använda design som metod.
- Dokumentera, visualisera och kommunicera resultaten av designarbetet.

Vad kan vi erbjuda dig?
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision ”det goda livet”. Vi eftersträvar en god balans mellan arbetsliv och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa. Läs om våra förmåner på http://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/dinaformaner/

Dina kvalifikationer?
Du har en utbildning inom design på universitetsnivå lägst motsvarande kandidatexamen. Du har erfarenhet av arbete som tjänstedesigner. Vi ser gärna att du också har erfarenhet från att ha arbetat med hälso- och sjukvård inom offentlig sektor.

Vem är du?
Som person ser vi att du är ansvarstagande, lyhörd och inkluderar andra genom ett pedagogiskt och empatiskt arbetssätt. Du är genuint intresserad av att förändra Hälso- och sjukvården, trygg och självständig, analytiskt och har god samarbetsförmåga, bekväm med att leda arbete; innovativ förmåga till nytänkande; öppet och normkritiskt förhållningssätt.

Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån Koncernkontorets värdegrund: Tillsammans gör vi varandra framgångsrika. Vi lyssnar in. Vi lyssnar av. Feedback bidrar till vår utveckling. 

Övrigt
Vi eftersträvar jämlikhet där alla medarbetare ska ha lika möjligheter och rättigheter till att utvecklas, göra ett bra arbete och trivas på arbetsplatsen.

Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Om-Vastra-Gotalandsregionen/Regionorganisationen/Regionkansliet/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/7158
Kontakt
  • Lars Rex, Enhetschef, 0730-448048
  • Agneta Patriksson, Regionutvecklare, 070-5082520
Facklig företrädare
  • Vision: Sune Olsson, 0700-82 27 73
  • SACO: Stig Roos, 0702-55 49 19
Publicerat 2018-11-21
Sista ansökningsdag 2018-12-09

Tilbake til ledige stillinger