Habilitering & Hälsa, Habilitering , Frölunda barn och ungdom

Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.

Starta karriären i Västra Götalandsregionen - vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter på kvalitetscertifierade arbetsplatser. Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program! Varmt välkommen att söka PTP hos oss!

Verksamhets/enhetsspecifik information

Du kommer arbeta tillsammans med psykologkollegor hos oss på habiliteringen Frölunda som både arbetet längre och kortare tid inom yrket. Vi har också en bra åldersspridning i vår psykologgrupp. Inom habiliteringen arbetar man som psykolog i tvärprofessionellt team tillsammans med kurator, logoped, arbetsterapeut, fysioterapeut, specialpedagog, läkare, sjuksköterska och dietist. Vi har även administrativ personal som stöd för behandlare.

Vi är en psykologgrupp på cirka 9 personer som tillsammans har en bred erfarenhet och kompetens med ett gott samarbetsklimat. De flesta psykologer sitter samlade på ett plan så det är möjlighet att få ett gott stöd i utrednings och behandlingsfrågor. Psykologerna har handledning. Du kommer att ha en huvudhandledare, det finns goda möjligheter att också få stöd av andra psykologer. 

Mottagningen ligger mitt på Frölunda torg med goda allmänna kommunikationer och ett bra utbud av affärer och restauranger.

Du börjar din PTP anställning 240901 och avslutas 250831

Det finns goda möjligheter till fortsatt vikariat eller anställning efter avslutad PTP.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter blir att i nära samarbete med patient, vårdnadshavare, nätverk och övriga yrkesgrupper inom teamet genomföra olika bedömningar och kartläggningar. Utifrån dessa planera, genomföra och utvärdera behandlingsinsatser riktade till patient, vårdnadshavare och nätverk. Behandlingsinsatserna ges individuellt eller i grupp under avgränsade perioder. De kan också ges i form av konsultation till anhöriga och personal runt patienten. I arbetsuppgifterna ingår också att göra kognitiva och neuropsykiatriska utredningar. 

Som stöd i vårt arbete använder vi en hel del bildstöd som utformas utifrån aktuell patients särskilda behov. Här visar vi hur ett bildstöd kan se ut! Bildstöd psykologannons

Kvalifikationer

Du ska ha psykologexamen. Du får gärna ha erfarenhet och ett stort intresse av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar. Kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och/eller rörelsehinder och behov relaterade därtill är meriterande.

Då vårt arbetssätt bygger på teamarbete kring patienten är erfarenhet av tvärprofessionellt arbetssätt meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där personliga egenskaper som flexibilitet, självständighet och samarbetsförmåga är betydelsefulla.

Övrigt 

Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Rekryteringen sker löpande och du kan komma att bli kallad på intervju innan ansökningstiden gått ut.

Vi är en öppenvårdsmottagning med syfte att besitta/inneha en bred och djup kompetens för och om våra målgrupper/patientgrupper. Habiliteringen har ett nära samarbete med olika verksamheter inom primärvård, länssjukvård och regionsjukvård. För oss är det viktigt med patientfokuserad vård där vi jobbar med fokus på att skapa värde för patienten, att vi har tillgänglighet och ett gott bemötande. För att nå hit behöver vi bedriva kunskapsbaserad vård men också våga prova nya arbetssätt. Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida: http://www.vgregion.se/hoh

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2025-08-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 240901
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/1482
Kontakt
  • Emma Nyholm Lyrdal, enhetschef, 0703-053366
  • Lisa Matson psykolog, 031-3420082
Facklig företrädare
  • Christos Kolovos, Habiliteringen,, 0767-784435
Publicerat 2024-04-15
Sista ansökningsdag 2024-04-30

Tillbaka till lediga jobb