Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Beskrivning

Sahlgrenska Univeristetssjukhuset är indelat i sex områden. Inom område 4 finns 8 verksamhetsområden inom diagnostik: Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi, Klinisk immunioligi och tranfusionsmedicin, Klinisk genetik och genomik, Radiologi, Klinisk fysiologi samt Medicinsk fysik och teknik. Området kommer 2021 ha cirka 2400 anställda och en budget på cirka 2400 miljoner.

Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har fattat beslut om att all laboratorieanalysverksamhet i egen regi från och med 2021 ska vara organiserad inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det innebär att fem regiongemensamma verksamhetsområden bildas inom laboratoriemedicin med ett tydligt regionalt uppdrag. Fyra av verksamhetsområdena kommer förutom verksamhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset även ha verksamhet förlagd till NU-sjukvården, Sjukhusen i Väster samt Södra Älvsborgs sjukhus.

Inom laboratoriemedicin utförs såväl basal som högspecialiserad diagnostik. Den högspecialiserade diagnostiken är framförallt förlagd till Sahlgrenska sjukhuset. Verksamheten är ackrediterad. Inom verksamheten bedrivs omfattande metodutveckling, forskning och undervisning i nära samarbete med Göteborgs Universitet. Samarbete finns även med Chalmers tekniska högskola. 

Nya automationsbanor har installerats de senaste åren inom laboratorierna i regionen, och inför det har ett omfattande samordningsarbete genomförts och en gemensam analysförteckning införts.

Västra Götalandsregionen och SU planerar tillsammans med Göteborgs Universitet för ett nytt life science center - Sahlgrenska Life - med placering på Sahlgrenska sjukhuset. Sahlgrenska Life blir ett centrum för världsledande forskning, utbildning, vård och innovation för att förstå, rädda och förbättra liv. Det innebär en stor satsning på nybyggnation där planen är att samla alla verksamheter inom laboratoriemedicin på Sahlgrenska sjukhuset i en gemensam byggnad.

Nu inrättas en ny befattning som biträdande områdeschef för att på uppdrag av områdeschefen leda den fortsatta samordningen av den laboratoriemedicinska verksamheten i regionen.

Arbetsuppgifter

Biträdande områdeschef arbetar på uppdrag av områdeschef. Uppdraget innefattar operativ styrning och ledning av de laboratoriemedicinska verksamhetsområdena, inklusive fortsatt samordning. Du är operativt ansvarig för kvalitet, ackreditering och i samarbete med regionens inköpsorganisation för investeringar och upphandlingar. I uppdraget ingår även operativt kundansvar gentemot sjukhusförvaltningarna i regionen. Du samordnar och följer upp produktion och utveckling av verksamhetens arbete i enlighet med fastslagen verksamhetsplan. Du är även områdeschefens ställföreträdare.

Din närmaste chef är områdeschefen och du ingår i områdets ledningsgrupp där du är engagerad i hela områdets resultat och utveckling. Anställningen innebär ett femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.

Då befattningen är nyinrättad får du tillsammans med områdeschefen vara delaktig i att utveckla uppdraget.

Det ingår resor mellan de olika orter där verksamheten bedrivs.  

Kvalifikationer

Vi söker dig med högre akademisk utbildning inom ämnesområde som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har dessutom kunskap inom laboratoriemedicin.

Meriterande för tjänsten är dokumenterad erfarenhet av att leda liknande arbete på hög ledningsnivå i en komplex organisation. Så även tidigare erfarenhet från en politiskt styrd organisation och en stark förmåga att driva frågor från en strategisk ledningsnivå samt erfarenhet av förändringsledning. Dokumenterad god förståelse för forskningens betydelse för införandet av nya metoder och arbetssätt är också önskvärt. 

Du vill vara med och leda, utveckla och driva verksamheten mot uppsatta mål i dialog med medarbetare, kunder, områdesledning och akademi. Du är en drivande kraft i samordningen av den nya regiongemensamma laboratorieverksamheten. Du ser till helheten och är ansvarstagande genom att bidra med din strategiska och analytiska förmåga. Engagemang och vilja att ta ansvar för laboratoriemedicins utveckling, såväl regionalt som nationellt, är en viktig del.

Som ledare har du stora visioner. Med engagemang och delaktighet motiverar du din omgivning till att driva utvecklingen framåt och skapa långsiktiga och förtroliga relationer. Du har en god förmåga att fatta beslut samt att initiera och driva förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4380
Kontakt
  • Områdeschef, Peter Gjertsson, 070- 290 92 15
  • HR-chef, Gunilla Persson , 073- 660 17 77
Facklig företrädare
  • Vårdförbundet, Gunilla Lundberg , 070- 264 94 70
  • Saco, Ylva Surac , 031- 342 95 81
  • Vision, Sandra Novakovic , 070- 082 57 02
Publicerat 2020-09-18
Sista ansökningsdag 2020-10-02

Terug naar vacatures