Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Rättspsykiatri

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Om oss
Rättspsykiatrin är en unik verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset med uppdrag att ge individuellt anpassad psykiatrisk vård och rehabilitering till patienter som dömts att överlämnas till vård. Verksamheten disponerar slutenvårdslokaler med förhöjd säkerhetsnivå och vårdar också patienter frihetsberövade enligt annan lagstiftning i samband med att de har behov av akut psykiatrisk specialistvård.

Vår målgrupp på rättspsykiatrin består av patienter med omfattande psykiatrisk problematik framförallt på grund av psykossjukdom, samsjuklighet med ADHD, autismspektrumstörning, intellektuella funktionsnedsättningar och/eller missbruk. Rättspsykiatrin har ett samhällsskyddsansvar, där målet för verksamheten är att patienterna ska klara ett liv ute i samhället utan att återfalla i brott på grund av psykisk ohälsa.

Vi erbjuder dig möjligheten att kombinera kliniskt arbete 50% som specialistsjuksköterska och bedriva doktorandstudier 50%. Här finns en unik möjlighet att bedriva forskning för att utveckla rättspsykiatrisk omvårdnad. Du kommer att parallellt med doktorandstudierna arbeta kliniskt i en modern och terapeutisk miljö utformad för att bedriva personcentrerad vård. Det kliniska arbetet som specialistsjuksköterska är förlagt till Rågården Rättspsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Genom fungerande rutiner, dynamisk säkerhet, delaktighet och kompetenta medarbetare skapar vi tillsammans en god och trygg arbetsmiljö!

Om arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten är förlagd till institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Forskarutbildning i vårdvetenskap motsvarar studier om sammanlagt 240 högskolepoäng. Utbildningen bedrivs på heltid (fyra år, eller deltid minst 50 %, och ska leda till doktorsexamen. Utbildningen består i att genomföra vetenskapliga studier och kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en sammanläggningsavhandling motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska Akademin se: https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakadem in/forskarutbildninq/

Du kommer att bedriva ditt doktorandprojekt i nära samarbete med forskare på CELAM; Centrum för etik, juridik och mental hälsa. CELAM bedriver forskning med en tvärvetenskaplig referensram om allvarlig psykisk störning och moraliskt och straffrättsligt ansvar. Ditt doktorandprojekt kommer att belysa frågeställningar av betydelse för patienters återhämning ur ett omvårdnadsperspektiv och omfattar fysisk hälsa såväl som psykisk hälsa.

Som sjuksköterska hos oss arbetar långsiktigt med individanpassad vård och som omvårdnadsansvarig följer du patienten genom hela rehabiliteringsprocessen. Du är en del av patientens team, som består av olika yrkeskategorier som alla bidrar med sin kompetens. Du som sjuksköterska har ansvaret för det dagliga arbetet och som arbetsledare har du en viktig roll i planering och samordning kring patientens omvårdnadsplan.

Om dig
Vi söker dig som är legitimerad specialistsjuksköterska inom psykiatri alternativt har 240 högskolepoäng, varav minst  60 högskolepoäng på avancerad nivå. Du har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift. Vi har krav på godkänt resultat i kurs engelska B/6.

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå, samt de kriterier som beskrivs gällande specialistsjukskötersketjänsten. Vid bedömningen för doktorandstudier fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

- Specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden.

- Dokumenterad kunskap om vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande.

- God förmåga att kommunicera både i skrift och verbalt gällande forskningsområdets ämnen.

Som person är du lugn, trygg och genuint intresserad av forskning och rehabilitering  Du har förmåga att lyssna, förstå, sätta gränser och motivera. Du är ansvarstagande, strukturerad, flexibel och arbetar på ett lösningsfokuserat sätt.

Vi söker dig med omvårdande egenskaper, forskar intresse samt ett säkerhetstänk då rutiner och säkerhet är en stor del av vårt arbete.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökan
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att  den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En komplett ansökan består av:
- Personligt brev
- CV
- Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser
- Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande) (skickas i pdf-format)

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2777
Kontakt
  • Vårdenhetschef, Fredric Prodér, 031-343 79 32
  • Vårdenhetschef, Rebecka Nordh, 031-343 79 72
  • Huvudhandledare, Sepideh Olausson, 070-910 82 04 sepideh.olausson@gu.se
Facklig företrädare
  • Vårdförbundet, Monika Teräs, 076-127 65 68
Publicerat 2020-06-15
Sista ansökningsdag 2020-09-30

Terug naar vacatures