Habilitering & Hälsa, Hörselverksamhet, Göteborg

Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Habilitering & Hälsa är en del av Västra Götalandsregionen. Vi arbetar hälsofrämjande genom specialiserade insatser till personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Hos oss hittar du Habilitering, Hörsel-, Syn- och Tolkverksamheter. Genom samverkan och ett utvecklingsinriktat, tvärprofessionellt arbete bidrar vi till ökad delaktighet för individen.
Vi skapar möjligheter!

Beskrivning
Hörselverksamheten är en samlad resurs för barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning eller dövhet som utgår utifrån barnkonventionen i allt vi gör. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att kunna leva ett gott liv och nå full delaktighet i samhället utifrån egna val. Vi arbetar i multiprofessionella team där vi utgår ifrån patientens unika behov. I teamet samarbetar audionom, ingenjör, kurator, logoped, psykolog, teckenspråkslärare, hörselpedagog, resurspedagog och specialpedagog, men vi har också ett tätt samarbete med Hörsel- och Balansmottagningens läkare. Vi är en samlad hörselverksamhet i nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler i centrala Göteborg.
Hörselteam barn och ungdom ansvarar för diagnostik och habilitering för barn och ungdomar 0-20 år med hörselnedsättning eller dövhet. Vi är totalt 18 anställda i Göteborg och Södra Bohuslän som arbetar med olika kompetens- och ansvarsområden och som bidrar i samverkan med barn och föräldrar till det aktuella barnets habilitering.
Arbetsuppgifter
Psykologens huvudsakliga arbetsuppgifter är att genom tidiga insatser, själv eller tillsammans med teamets kurator, bistå barnens föräldrar med stödjande, stärkande och strukturerande psykosociala samtal. Du förmår föräldrar att sätta ord på och förstå sina upplevelser, tankar och känslor i den nydaningsfas som de, utifrån barnets hörselnedsättning, står inför. Du, som psykolog, hjälper dem utforma adekvata mål med sitt föräldraskap, bistår dem i utvecklandet av en fungerande metod för att uppfylla dessa och fungerar som katalysator i det tidiga insatta utvecklingsarbetet. Som en del i det psykosociala stödet verkar psykologen för att förebygga ohälsa och främja gott föräldraskap.
I arbetet ingår också att föreläsa och att delta i grupphabilitering, samtalsbehandling av främst ungdomar samt vid behov utreda barnets utvecklingsnivå i relation till hörselnedsättningen. Det kommer troligtvis att finnas tillgång till såväl metod- som testhandledning.
Kvalifikationer
Du skall vara legitimerad psykolog och då merparten av arbetet är samtalsbaserat föräldrastöd, söker vi därför dig som har erfarenhet av psykosociala samtal, är intresserad av förändringsarbete och har god förmåga att förmedla såväl hopp som möjligheter. Arbetet ställer kvar på självständighet, initiativförmåga och flexibilitet, men även på god samarbetsförmåga och stort intresse för att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
-Vill du främja ett gott föräldraskap?
-Gillar du tidiga insatser?
-Vill du förebygga ohälsa hos barn och deras familjer?
Nu söker vi en psykolog till vårt team och vi erbjuder dig ett stimulerande och spännande arbete tillsammans med engagerade och kompetenta arbetskamrater med utrymme för kreativitet och självständigt, såväl som teamorienterat arbete. Efter avslutat vikariat för föräldraledig kollega finns stor chans till förlängning alternativt annan psykologtjänst i organisationen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/4232
Kontakt
  • Ola Magnusson, enhetschef,, 031-342 37 42
Facklig företrädare
  • Christos Kolovos, Psykologförbundet,, 076-778 44 35
Publicerat 2019-11-04
Sista ansökningsdag 2019-11-25

Terug naar vacatures