NU-sjukvården, Område III, Rättspsykiatrin, Brinkåsen, Vänersborg

NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 400 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.

Rättspsykiatrin, Brinkåsen, Vänersborg
Brinkåsen är NU-sjukvårdens nyaste anläggning för psykiatri med 82 platser, varav 54 inom rättspsykiatri och 28 inom allmänpsykiatri. Anläggningen är belägen ca 5 km sydost om Vänersborg vid Restad Gård.

Den nya psykiatriska anläggningen som är anpassad för framtidens behov inom såväl rättspsykiatri samt allmänpsykiatri och togs i bruk år 2011. Den fysiska miljön på Brinkåsen är avsedd att spegla verksamhetens vårdidé och att stödja behandlingen. Målet är att kombinera säkerhet, frihet, integritet och god arbets-och vårdmiljö.

Inom den rättspsykiatriska verksamheten vårdas patienter som är överlämnade av domstol till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Inriktningen för verksamheten är att utifrån en helhetssyn, där hänsyn tas till psykologiska, sociala, existentiella och biologiska faktorer, ge patienterna en professionell behandling. Dessa insatser skall ges med omtanke och respekt för den enskildes integritet.

Rättspsykiatrin är mångdimensionell genom att verksamheten både ska uppfylla kravet på optimal vård utifrån de specifika diagnoser och tillstånd som patienterna har och vidta insatser för att förebygga återfall i brott, samtidigt som den ska tillförsäkra att säkerhet och juridiska åtaganden uppfylls. Den rättspsykiatriska vårdens dubbla uppdrag förutsätter särskild kompetens, där struktur och tydlighet varvas med humanism, empati, etik och moral. Aktivt utvecklingsarbete kring metoder liksom etiska frågor, måste pågå kontinuerligt för att vården ska kunna bedrivas på en tillfredsställande nivå.

Du kommer att erbjudas en stimulerande tjänst i team med övriga professioner såsom läkare, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast, pedagog och omvårdnadspersonal. Arbetet rymmer ett psykologiskt och psykiatriskt kunskapsutvecklande arbete där merparten inom spektra psykisk ohälsa finns representerat i patientgruppen. För närvarande är vi fyra psykologer som arbetar med uppdrag mot var sin vårdavdelning, där nu en av dessa tjänster kommer att bli vakant.

Arbetsuppgifter
En stor del av arbetet utgörs av att bedriva psykologiskt bedömnings-, behandlings- och utredningsarbete utifrån en huvudsaklig brottspreventiv utgångspunkt. I detta ingår att delta i behandlingskonferenser och vårdplaneringar. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra riskbedömningar och att vägleda i det brottspreventiva behandlingsinsatserna samt att handleda och undervisa personal. Vårdmiljön rymmer väl anpassade samtalsrum och testrum vilket erbjuder goda förutsättningar att bedriva ett ändamålsenligt och stimulerande psykologarbete.

Vi arbetar huvudsakligen utifrån en KBT- inriktad ansatts men bortser inte från ett eklektiskt perspektiv där patientens individuella behov står i fokus. Tjänsten är riktad  mot en vårdavdelning med uppdrag att behandla patienter med en psykotisk problematik. Behandlingsinsatser har primärt psykoedukativa inslag på individ och gruppnivå. Tjänsten erbjuder däribland ett mångfacetterat och omväxlande psykologarbete med tid och möjlighet att bidra till förändring.

Kvalifikationer
Legitimerad psykolog.
Erfarenhet av psykologiskt utrednings- och behandlingsarbete inom forensisk eller annan psykiatrisk slutenvård är meriterande. Även kompetens i att bedriva individuell KBT och gruppbehandlingar ses som meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Egenskaper som
samarbetsförmåga, självständighet och en god empatisk förmåga värderas högt.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Vänersborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/3370
Kontakt
  • Sten Blücher , tfn 010-473 40 35
  • Henric Esbjörnsson , tfn 010-435 00 00 vxl.
Facklig företrädare
  • Psykologförbundet Ann-Charlotte Wulcan, tfn 010-435 24 14
Publicerat 2019-05-22
Sista ansökningsdag 2019-06-12

Terug naar vacatures