Revisionsenheten

Revisionsenheten är en del av Västra Götalandsregionen. Vi har i uppdrag att på de förtroendevalda revisorernas uppdrag granska regionens nämnder och styrelser. Revisionen är oberoende och avgör självständigt vad som ska granskas och i vilken omfattning. Revisionsarbetet bedrivs i en positiv anda och med ett stödjande syfte.
Målet med vårt arbete är att genom granskningar och dialog identifiera och påtala områden som bör förbättras i nämnder och styrelser, samt att ge de valda revisorerna ett stabilt underlag för deras ansvarsprövning.

Vill du vara med och bidra till Västra Götalandsregionen? Vill du i rollen som nämndsamordnare vara med och utveckla revisionen av Västra Götalandsregionen och bidra till vårt uppdrag att vara värdeskapande för våra verksamheter och bidra till Västra Götalandsregionens vision – Det goda livet?

Vi ska främja hälsa med arbetsplatsen som utgångspunkt genom goda arbetsvillkor, ett gott arbetsklimat och förutsättningar för personlig och professionell utveckling.

Västra Götalandsregionen ska attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Vi ska kontinuerligt förbättra oss och skapa möjligheter till karriär, utbildning, utveckling och forskning och tillse att varje medarbetares kunskaper tas tillvara och tillåts utvecklas.

Västra Götalandsregionen ska ha en jämlik och inkluderande arbetsmiljö. Våra arbetsplatser ska vara fria från diskriminering och trakasserier. Vi möter varandra respektfullt och med ömsesidig öppenhet.

Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion.se/introduktion.

Revisionens uppdrag

Revisorskollegiet (Revisionen) som består av 11 förtroendevalda revisorer är en oberoende myndighet som till sin hjälp har sin förvaltning - Revisionsenheten - och de sakkunniga verksamhetsrevisorerna.

Det är regionfullmäktige som utser förtroendevalda revisorer för att granska de beredande och verkställande organen. Revisorerna granskar, med stöd av sakkunniga verksamhetsrevisorer, verksamheten och prövar ansvarstagandet samt lämnar ett uttalande om detta till fullmäktige i revisionsberättelsen.

Du kan läsa mer om oss här: Revision - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Din möjlighet på Revisionsenheten

Nu finns en ledig tjänst på Revisionsenheten som nämndsamordnare för dig som vill bidra i revisionens intressanta och spännande uppdrag i Västra Götalandsregionen. Revisionsenheten består av 19 medarbetare och leds av en revisionsdirektör.  Enheten är organiserad i två granskningsenheter med två enhetschefer samt en ledningsstab. I ledningsstaben återfinns nämndsamordnaren samt en verksamhetsrevisor med kommunikationsansvar. Revisionsenhetens medarbetare utgår från Regionens hus i Göteborg och Skövde. Rollen som nämndsamordnare kommer att utgå från Regionens hus i Göteborg.

Revisionsenheten har som målsättning att leverera en värdeskapande revision och har ett stort fokus på medarbetarnas trivsel och allas möjlighet att växa i sin profession. Vi arbetar i huvudsak i team på olika sätt. Du kommer i din roll att få möjlighet att samarbeta med alla våra team. Du ges i din roll möjlighet, att i nära samverkan med övriga medarbetare samt självständigt, bidra till att vi tillsammans leverera en värdeskapande revision. Vårt verksamhetsutvecklingsarbete involverar alla medarbetare– vi gör det tillsammans!

Som nämndsamordnare på revisionsenheten har du ett stimulerande och utvecklande arbete som stöd till revisionsdirektören och de förtroendevalda revisorerna. Som nämndsamordnare är din huvudsakliga uppgift att ge kvalificerat nämndstöd till revisorskollegiet. Det innebär att planera och genomföra presidiemöten och nämndsammanträden samt skriva protokoll och expediera beslut efter sammanträdet. I arbetsuppgifterna ingår även att granska arvodesansökningar och hantera resor och bokningar åt de förtroendevalda.

Andra administrativa arbetsuppgifter förekommer i rollen, så som att administrera dialogmöten och andra typer av möten som våra förtroendevalda deltar i, uppdatering av revisionens hemsida samt bevakning av förvaltningens myndighetsbrevlåda. Du är även förvaltningens dataskyddssamordnare och har en administrativ roll inom arkivorganisationen.

Vilka kompetenser, erfarenheter och förmågor har du?

 • Du är ordningsam, strukturerad och har god förmåga att samarbeta och kommunicera pedagogiskt, tydligt och respektfullt.
 • Du har akademisk examen, minst på kandidatnivå i offentlig förvaltning, statsvetenskap, juridik eller liknande.
 • Du har viss erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning, till exempel genom administrativt arbete i kommun eller region.
 • Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
 • Du agerar på ett självklart och prestigelöst sätt och kan ge de förtroendevalda nödvändigt stöd i deras uppdrag.
 • Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra i team och att bidra till helheten.
 • Du ser ständig utveckling som stimulerande.
 • Du vill bidra till en trivsam arbetsplats och vill verka i en lärande organisation.
 • Du har goda kunskaper i Office-paketet och god digital kompetens.

Meriterande om du:

 • Har kunskap och erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystemet Public 360 eller liknande ärendehanteringssystem.
 • Har tidigare erfarenhet som nämndsekreterare/nämndsamordnare

Vad kan vi erbjuda dig?

Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision ”det goda livet”. Vi eftersträvar en god balans mellan arbets- och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa.

Vi erbjuder dig trevliga, glada och kompetenta kollegor med en vilja att göra skillnad.

Det finns goda möjligheter att påverka arbetets planering och genomförande. Vi har flexibla arbetstider med möjlighet att ha så kallad årsarbetstid. Vidare ges du möjlighet till att i hög grad arbeta flexibelt med en kombination av distansarbete och arbete på kontoret och med en hög grad av tillit.

Övrigt

Placeringsort är Regionens hus i Göteborg, men arbete och resor i hela regionen förekommer. Revisorskollegiet genomför samtliga sina kollegiemöten i Vänersborg. Vid Regionens hus i Skövde och Göteborg arbetar vi i en miljö som är anpassad till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2410
Kontakt
 • Anna Stenberg, Revisionsdirektör, 0768-401475
Publicerat 2024-05-16
Sista ansökningsdag 2024-05-30

Tillbaka till lediga jobb