Koncernkontoret, Koncernstab för strategisk hälso- och sjukvårdsutveckling

Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision ”det goda livet”. På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.

Nu söker vi en projektledare som för VGR:s del ska leda arbetet tillsammans med kommunerna med att ta fram ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal – det avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Resultatet är grunden för vård och omsorg, inom ramen för vårdsamverkan mellan region och kommuner.

Hälso- och sjukvården är i en utvecklingsresa mot en mer god och nära vård, och det nya avtalet behöver stödja framtidens arbetssätt. Det finns en samsyn mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och VGR om behovet av ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Det nya avtalet ska utgå från omställningen till god och nära vård med invånaren i centrum. Västra Götalandsregionen och kommunerna står även inför stora förändringar i och med införandet av en ny vårdinformationsmiljö under 2024 – 2026, vilket ställer krav på välfungerande samverkan och tydlig länsgemensam ledning och styrning.


Ditt uppdrag
Som Projektledare ska du tillsammans med deltagare från Västra Götalandsregionen och kommunerna processleda arbetsgrupper och vara ansvarig för dialoger med berörda intressenter. I uppdraget kommer även att ingå att vara med och processleda arbetet med en förstudie avseende framtagande av förslag på gemensam plan för genomförande av uppföljning av kvalitet och kostnader

Du kommer att vara placerad inom avdelning strategi, samverkan och FoU inom hälso- och sjukvårdsutvecklingsstaben på Koncernkontoret. I din roll som projektledare kommer du att ha många kontaktytor inom regionen och kommunerna. Du kommer att möta politiker och tjänstepersoner i såväl formella sammanhang som i arbetsmöten.

Uppdraget är en projektanställning kommer att pågå under 18 månader, från den 1 september 2024 till den 28 februari 2026. 

Vad kan vi erbjuda dig?
Uppdraget innebär att tillsammans med kommunerna arbeta med strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett invånar- och regionövergripande perspektiv.

För oss som arbetar inom koncernstab strategisk hälso- och sjukvårdsutveckling är det viktigt att tänka nytt, hålla ihop olika perspektiv, samt arbeta tillsammans med kollegor från regionens samtliga verksamheter och Koncernkontorets olika staber. Det finns möjligheter att lära och utvecklas i sin yrkesroll genom tvärprofessionellt samarbete och arbetet med framtidens hälso- och sjukvård.

Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.


För att lyckas i rollen behöver du:
Du har tidigare erfarenhet av utvecklingsarbete och projektledning, god förmåga att prioritera, och kapacitet att styra mot önskade mål och resultat. Du behöver ha mycket god förmåga att uttrycka dig enkelt och begripligt i så väl tal som skrift. Det innebär bland annat att hantera och tydliggöra komplex information.

För att kunna företräda VGR behöver du erfarenhet av och kunskaper om våra verksamheters möjligheter och utmaningar. Du bör också tidigare ha arbetat med förhandling, samverkanslösningar och dialog. Du behöver erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och förstå politiska beslutsprocesser.

Då det är många perspektiv som behöver omhändertas vill vi att du har god förmåga att lyssna in andra och lätt för att samarbeta. Som person är du nyfiken, strukturerad och pedagogisk, samtidigt som du kan komma att kunna anpassa ditt arbetssätt beroende på arbetets karaktär.

Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:

  • Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
  • Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
  • Feedback bidrar till vår utveckling.


Övrigt
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. 

Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.

Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2025-02-28
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Vänersborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2544
Kontakt
  • Ann-Sofie Rundberg, Avdelningschef, 0700-824013
Facklig företrädare
  • Vision: Jeanette Hansson, jeanette.e.hansson@vgregion.se
  • Akademikerförbundet SSR, SACO: Git Olofsson, git.olofsson@vgregion.se
Publicerat 2024-05-24
Sista ansökningsdag 2024-06-09

Tillbaka till lediga jobb