Regionhälsan

Vill du leda ett mycket viktigt uppdrag?
Västra Götalandsregionen har ansvar för och bedriver verksamhet främst inom fyra övergripande områden; hälso- och sjukvård, regional utveckling inklusive miljö, kollektivtrafik och kultur. VGR har också ett ansvar och en roll som samhällsaktör lokalt, regionalt och nationellt. Västra Götalandsregionen representerar tillsammans med länets 49 kommuner cirka 17 procent av Sveriges befolkning. Västra Götalandsregionen har en omsättning på drygt 70 mdkr.

Den offentliga sektorn står inför en stor omdaning med stora utmaningar och samtidigt stora möjligheter. Omställningen av vården, demografi, kompetensförsörjning, digitalisering, hållbarhet och regionens tillväxt är några av dessa.

Regionhälsan bildades 2019. Uppdraget är att arbeta med regiongemensamma vårdverksamheter, hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd och med forskning, utveckling, utbildning och kunskapsstöd. Regionhälsan består dels av verksamhet som inte faller under lagen om valfrihet (LOV), dels av regiongemensamma hälso- och sjukvårdsverksamheter. Regionhälsan är idag organiserad i sju regionområden, barnmorskemottagning och gynekologi, ungdomsmottagningar, Hälso- och specialistvård för barn och unga, Forskning och utveckling/utbildning, Sjukvårdsapotek och hjälpmedel, Prehospital verksamhet och Expertenheter.  Regionhälsan verkar i hela Västra Götaland och finns på 150 platser, har 222 enheter och drygt 1900 medarbetare som arbetar här.

Som förvaltningschef har du det övergripande resultat- och verksamhetsansvaret och leder förvaltningen med ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och personal och verkar genom förvaltningens ledningsgrupp. Du har ett nära och förtroendefullt samarbete med regionledning, förvaltningens styrelse, fackliga parter och andra viktiga interna och externa samarbetspartners. Arbetet bedrivs hälsofrämjande och är ett kunskapsstöd för vårdverksamheterna i regionen med syfte att ge vård av högst kvalitet.

Du ansvarar vidare för:

 • Att utveckla arbetet och organisera verksamheten på ett sätt som främjar samarbeten och arbetsformer för att nå målen kring omställning, kompetensförsörjning, tillgänglighet och hög kvalitet
 • Att ge chefer organisatoriska förutsättningar för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö
 • Att leda den dagliga verksamheten och verka för ökad verksamhetsutveckling genom alla led, skapa förutsättningar för utvecklingsinitiativ inom organisationen
 • Att löpande utveckla ledningsgruppens arbete

Du rapporterar direkt till regiondirektören och är ansvarig tjänsteperson till styrelsen för Regionhälsan och är en del av VGR:s koncernledning för hälso- och sjukvård.

Några prioriterade områden:

 • Omställningen till nära vård, komplexa samverkansbehov, arbeta tillsammans med alla aktörer, Närhälsan, privata vårdgivare, kommuner, sjukhus mfl.
 • Ekonomiska utmaningar – det kommer att ställa krav på prioriteringar
 • Digitalisering och införandet av gemensam vårdinformationsmiljö - millenium.
 • Förändrat uppdrag 2024 inom prehospital verksamhet genom att sjukvårdens larmcentral får nytt uppdrag och 1177 blir en ännu viktigare spelare när det gäller att stärka omställningen av vården .
 • Fortsätta implementera Regionhälsans värdegrund, Tillit, Engagemang och Kvalitét, låta värdegrunden genomsyra organisationen och fortsätta arbetet med att utveckla ett tillitsfullt ledarskap och förtroendefulla relationer i organisationen 

Dina kvalifikationer
Att leda verksamheten framåt med hög kvalitet och kraft att genomföra nödvändiga förändringar ställer höga krav på ditt ledarskap. Vägledande för ledarskapet ska vara att bidra till välfärden genom att skapa värde för invånarna. Det är ett komplext ledaruppdrag i en förvaltning som har en diversifierad verksamhet och verkar inom hela regionen. Förvaltningen står inför ekonomiska utmaningar vilket också ger incitament att driva utveckling och förändring.  Avgörande är att hitta nya arbetssätt, skapa robusta verksamheter och få samarbetet med de många aktörer och samarbetspartners som finns att fungera väl.

För att lyckas behöver du ha bred och lång erfarenhet av att leda och utveckla i stora och komplexa verksamheter och ha en bred bakgrund gärna från olika branscher.

Du har haft ansvar för en betydande budget och har god kunskap och kännedom om hälso- och sjukvårdens förutsättningar och en politiskt styrd organisation.  Du har också god förståelse för alla delar av sjukvården samt kommunal verksamhet.  Du har tidigare framgångsrikt arbetat med stora förändringsarbeten och transformation av verksamheter. Du har goda erfarenhet av facklig samverkan. Din utbildningsbakgrund är relevant akademisk examen.

Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du vara tydlig, kommunikativ, inlyssnande och ha en förmåga att skapa förtroendefulla relationer i och utanför organisationen. Du har som drivkraft att vilja att påverka och se resultat som leder till samhällsnytta.

Du är en utvecklingsorienterad ledare som har helhetssyn och kan se ett brett perspektiv på frågor. Du har förmåga att väga samman komplex information, prioritera och vara modig i beslutsfattandet. Du har ett tillitsfullt, coachande och inkluderande ledarskap med förmåga att såväl delegera som följa upp. Du kan skapa engagemang hos medarbetare och ledningsgrupp i att driva och genomföra utvecklingsarbete. Du har lätt för att samarbeta på alla nivåer och är tydlig och entusiasmerande i din kommunikation.

Vad erbjuder VGR som arbetsgivare
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda yrkesmässiga och personliga utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision ”det goda livet”. Vi eftersträvar en god balans mellan arbetsliv och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa. 

Regionhälsans värdegrund: Tillit  Engagemang  Kvalitét

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/5948
Kontakt
 • Håkan Sandahl, regiondirektör, 073-5929479
 • Marina Olsson, HR-direktör, 070-6305857
 • Lotta Dellback, HR-strateg, 073-9178009
Facklig företrädare
 • Kommunal: Annika Isaksson, 010-4356902
 • Ledarna: Lone Dockered, 076-1347543
 • SACO: Abdol Vazae, 0500-478383
 • Vision: Lisa Norberg, 010-4416172
 • Vårdförbundet: Hanna Jorlöv, 010-4410000
Publicerat 2023-09-18
Sista ansökningsdag 2023-10-11

Tillbaka till lediga jobb