Koncernkontoret

Vill du leda ett mycket viktigt uppdrag?
Västra Götalandsregionen har ansvar för och bedriver verksamhet främst inom fyra övergripande områden; hälso- och sjukvård, regional utveckling inklusive miljö, kollektivtrafik och kultur. VGR har också ett ansvar och en roll som samhällsaktör lokalt, regionalt och nationellt. Västra Götalandsregionen representerar tillsammans med länets 49 kommuner cirka 17 procent av Sveriges befolkning. Västra Götalandsregionen har en omsättning på drygt 70 mdkr.

Den offentliga sektorn står inför en stor omdaning med stora utmaningar och samtidigt stora möjligheter. Omställningen av vården, demografi, kompetensförsörjning, digitalisering, hållbarhet och regionens tillväxt är några av dessa. Som direktör för Fastighet stöd och service leder du förvaltningen och utvecklar regionen tillsammans med regionens ledning, styrelsen för fastighet, stöd och service, ledningsgrupp och medarbetare.

Förvaltningen är nybildad från 2023-01-01 och har ansvaret för att utveckla och förvalta fastighet och lokaler och möjliggöra ett effektivt lokalutnyttjande och ge ett effektivt stöd och service till alla regionens verksamheter och effektivt nyttja synergier och skalfördelar som detta ger.

Förvaltningen kan även bereda ärenden på uppdrag av regiondirektören direkt till Regionstyrelsen.

Utmaningar och fokusområden inför 2023 är:

 • att etablera en ny gemensam förvaltning
 • att säkerställa en långsiktig och hållbar ekonomi
 • att minska miljö- och klimatpåverkan, genom att utveckla nya metoder och arbeta med inriktning mot VGR:s miljömål 2030 och minska klimatavtrycket för VGR:s fastigheter.
 • att vara möjliggörare för hälso- och sjukvårdens omställning, utnyttja den digitala transformationen och vara med och bidra till morgondagens smarta sjukhus
 • att fortsätta utveckla samarbetet och möjliggöra avlastning av VGR:s verksamheter
 • att utvecklas som en attraktiv arbetsplats.

Prioriterade mål är att:

 • Säkerställa VGRs långsiktiga behov av ändamålsenliga lokaler
 • Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling.
 • Avlasta vården så att köer betas av och sjukvårdspersonalen får återhämtning

Som Förvaltningschef har Du det övergripande resultat- och verksamhetsansvaret och leder förvaltningen med ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och personal och verkar genom förvaltningens ledningsgrupp. Du har ett nära och förtroendefullt samarbete med regionledning, förvaltningens styrelse, och fackliga parter. Förvaltningschefen rapporterar direkt till regiondirektören och är ansvarig tjänsteperson till styrelsen för Fastighet stöd och service och är en del av VGR:s koncernledning för hälso- och sjukvård.

Du behöver tänka helhet före delar och ha ett strategiskt fokus på ledning och styrning utifrån VGRs vision ”Det goda livet” och du ansvar för att stödja hela regionen och hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen med målet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Du utvecklar samarbetet i regionen och arbetar för att utveckla och organisera verksamheten på ett sätt som främjar samarbete och delaktighet. Du samutnyttjar kompetenser och resurser och är en partner till förvaltningarna i VGR som tillhandahåller expertstöd, service och stöd. Ett nära samarbete med Försörjningsförvaltningen som ni delar stödresurser med är viktigt.  Du utvecklar ledningsgruppens arbete och ger chefer organisatoriska förutsättningar för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och du representerar förvaltningen i olika forum såväl internt som externt.

Befattningen är lokaliserad i Göteborg i Nya regionens hus.

Förvaltningen med 2 900 medarbetare, ca 600 inom fastighet, 2200 inom service och 100 inom stöd,  är organiserat i sex verksamheter och fyra stödavdelningar där cheferna rapporterar direkt till förvaltningsdirektören.

Dina kvalifikationer
Att leda verksamheten med hög kvalitet och genomförandekraft och som påverkas av inre och yttre faktorer ställer höga krav på ditt ledarskap. Vägledande för ledarskapet ska vara att bidra till välfärden genom att skapa värde för invånarna. Det är ett komplext ledaruppdrag som kräver mycket utvecklingsfokus, samarbete och relationsskapande, helhetssyn, beslutskraft och mod. För att lyckas behöver du ha bred och lång erfarenhet av att leda och utveckla stora och komplexa verksamheter och ha en bred bakgrund gärna från olika branscher.

Du har haft ansvar för en betydande budget och har god förståelse för hälso- och sjukvårdens förutsättningar och en politiskt styrd organisation.  Du har god förståelse för både fastighetsbranschen- och servicebranschens förutsättningar. Du har tidigare framgångsrikt arbetat med stora förändringsarbeten och transformation av verksamheter. Du har goda erfarenhet av facklig samverkan. Din utbildningsbakgrund är relevant akademisk examen.

Vem är du?
Som person är du utvecklingsinriktad och har ett brett perspektiv på frågor samt förmåga att väga samman komplex information och prioritera därefter. Du har lätt för att samarbeta på alla nivåer och är tydlig och entusiasmerande i din kommunikation.

För att lyckas i rollen behöver du vara drivande och ha förmåga att skapa förtroendefulla relationer i många olika sammanhang såväl utanför som i organisationen. Du har som drivkraft att vilja att påverka och se resultat som leder till samhällsnytta.

Du är en utvecklingsorienterad ledare som har helhetssyn och ett brett perspektiv på frågor med förmåga att väga samman komplex information, prioritera därefter och vara modig i beslutsfattandet. Du har ett tillitsfullt, coachande och inkluderande ledarskap med förmåga att såväl delegera som följa upp. Du kan entusiasmera medarbetare och ledningsgrupp i att driva och genomföra utvecklingsarbete.

För att lyckas i rollen behöver du vara tydlig, kommunikativ, inlyssnande och ha en förmåga att skapa förtroendefulla relationer i och utanför organisationen. Du har som drivkraft att vilja att påverka och se resultat som leder till samhällsnytta.

Vad erbjuder VGR som arbetsgivare
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda yrkesmässiga och personliga utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision ”det goda livet”. Vi eftersträvar en god balans mellan arbetsliv och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa.

Övrigt
Tjänsten kan komma att säkerhetsprövas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/2238
Kontakt
 • Håkan Sandahl, regiondirektör, 073-5929479
 • Marina Olsson, HR-direktör, 070-6305857
 • Thomas Bylund, HR-strateg , 070-2644009
 • Lotta Dellback, HR-strateg, 073-9178009
Facklig företrädare
 • Kommunal: Ricardo Amio, 031-3429507
 • Vision: Ingegerd Hermansson, 073-4445330
 • Ledarna: Mattias Hjelm, 070-2390710
 • SACO: Christina Sjöberg, 076-8301890
 • SACO: Anders Ordqvist, 070-7520739
Publicerat 2023-03-14
Sista ansökningsdag 2023-04-04

Tillbaka till lediga jobb