Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. Hos oss är det viktigt med digital kompetens och att alla bidrar till den digitala utvecklingen. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Beskrivning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har beslutat att fortsatt prioritera utbildningsbefattningar med inriktning operationssjukvård. Den fortsatta satsningen är viktig för att säkra kompetens inom operationsverksamheten samt möjliggöra kompetensutveckling för våra medarbetare.

Är du nyfiken på hur det kan vara att arbeta som operationssjuksköterska och vill veta lite mer innan du söker till utbildningen?
Kika på filmen "Möt Hanna Grimberg - operationssjuksköterska"och hör av dig till någon av kontaktpersonerna nedan för att boka en tid för besök i verksamheten. 

Utbildningsbefattning - Helfart

Utbildningsbefattning på SU innebär för denna utbildning att du studerar på helfart med bibehållen lön under två terminer. Du närvarar på lektioner och föreläsningar som anordnas av lärosätet och genomför praktik (VFU, verksamhetsförlagd utbildning) enligt studieplan. För att söka en utbildningsbefattning ska du vara legitimerad sjuksköterska.

Studier på helfart vid Göteborgs Universitet alternativt på distans på Linnéuniversitetet

Observera att Göteborgs Universitet ska sökas i första hand av alla som är intresserade av en utbildningsbefattning inriktning Operation.

1. Göteborgs Universitet

Sökbara utbildningar antagning.se

Ansökan/ Intervju

I din ansökan kommer du ges möjlighet att göra en prioritering utifrån den enhet där du helst skulle vilja arbeta. Utveckla gärna detta i ditt personliga brev. Detta kommer i rekryteringsprocessen att hanteras som ett önskemål. Slutlig placering avgörs utifrån bedömning av var inom operationsverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den framtida kompetensen behövs bäst. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att bli kontaktad och eventuellt kallad till intervju med rekryterande chef på någon av de operationsenheter som beskrivs nedan.

Rekryterande Operationsenheter

Operation 1 Barn, SU Östra

På enheten bedrivs anestesi, uppvaknings- och operationssjukvård. De flesta patienterna kommer från barnkirurgiska kliniken: barnmedicin, barnonkologi, barntandvård, ortopedi, ögonsjukvård, öron-näsa-halssjukvård, neurokirurgi, thoraxkirurgi, handkirurgi samt transplantationskirurgi.

Vill du veta mer?
Kontakta Vårdenhetschef Catrine Hansson-Ljung, catrine.hansson-ljung@vgregion.se

Operation 1-2 Östra, SU Östra

Enheten är öppen dygnet runt och tillhandahåller elektiv och akut kirurgi till vuxna, främst inom colorectal kirurgi, övre gastro-kirurgi, viss infektionsrelaterad kirurgi samt gynekologisk- och obstetrisk kirurgi. Enheten har ett stort akutuppdrag inom obstetrik innefattande akuta kejsarsnitt, placentalösningar med mera.

Vill du veta mer?
Kontakta Vårdenhetschef Kristian Prytz kristian.prytz@vgregion.se

Operation 1 Mölndal, SU Mölndal

Enhet är öppen dygnet runt och tillhandahåller akut och elektiv kirurgi. Verksamheten omfattar ortopedisk kirurgi med upptagningsområde Västra Götaland samt för vissa specifika patientgrupper hela landet.  Hälften av operationerna är akuta och resterande planerade som exempelvis protesingrepp och fotkirurgi. Avdelning är en av landets största ortopediska operationsverksamhet med över 5000 operationer per år.

Vill du veta mer?
Kontakta Vårdenhetschef Henrik Andersson, henrik.l.andersson@vgregion.se

Operation 2 Mölndal, SU Mölndal

Enheten tillhör ögonverksamheten och här bedrivs ögonkirurgi med stor bredd och omfattning. Alla från prematura barn till vuxna i hög ålder opereras. En hornhinnebank är också kopplad till avdelningen.

Vill du veta mer?
Kontakta Vårdenhetschef Fredrik Schöldström fredrik.scholdstrom@vgregion.se

Operation 3 Mölndal, SU Mölndal

Enheten bedriver dagkirurgi inom specialiteterna ortopedi, öron-näsa-hals, kirurgi och tand/käkkirurgi. Patienter är från 1 år och uppåt och kommer i de flesta fall direkt hemifrån. Här finns också en pre- och postoperativ del, väl integrerad med operationsavdelningen.

Vill du veta mer?
Kontakta Vårdenhetschef Johanna Hallqvist,  johanna.hallqvist@vgregion.se

Operation 4 Mölndal, SU Mölndal

Här bedrivs högspecialiserad handkirurgi, allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad sjukvård.  Här opereras både barn och vuxna, hela den perioperativa vårdkedjan handhas på enheten.

Vill du veta mer?
Kontakta Vårdenhetschef Linda Bergstrand,  linda.bergstrand@vgregion.se

Operation 1 och 8 Sahlgrenska, SU Sahlgrenska

Detta är en dygnet runt öppen enhet där både akut och elektiv kirurgi bedrivs. De verksamheter som vi främst arbetar med är övre gastro, leverkirurgi, transplantation av lever, njure och pancreas. Dessutom ortoped, tumör, kärlkirurgi, urologi, endokrinkirurgi och mamarkirurgi.
Operation 8 är en toppmodern avdelning med hybridsalar utrustade med avancerad robotutrustning, Utöver det finns en MR-operationssal samt navigationsutrustning för att kunna utveckla och förfina vård och operationsmetoder.

Vill du veta mer?
Kontakta Avdelningschef Katarina Johansson Mellbin, katarina.johansson.mellbin@vgregion.se

Operation 2 Sahlgrenska, SU Sahlgrenska

På Thoraxoperation bedrivs högspecialiserad kirurgi för patienter med hjärt- kärlsjukdom samt lungsjukdom. På vår enhet utförs även transplantation av hjärta och lungor och implantation av mekaniska hjärtpumpar. Antalet anställda är ungefär 100 medarbetare inom perfusion, anestesi- och operationsspecialiteterna.

Vill du veta mer?
Kontakta Tillförordnad Vårdenhetschef Linda Thimour linda.thimour-bergstrom@vgregion.se

Operation 4 Sahlgrenska, SU Sahlgrenska

Operation 4 är en högspecialiserad operationsavdelning med inriktning mot framförallt onkologisk gynekologi och urologi. Verksamheten bedriver elektiv kirurgi, viss dagkirurgi och inneliggande vård med varierande ingrepp. Vi utför allt från kortare ingrepp till heldagars operationer. En stor del av vår verksamhet är unik för VGR, så som robotkirurgi och totala exentrationer.

Vill du veta mer?
Kontakta Vårdenhetschef, Anna Björnsson, anna.bjornsson@vgregion.se

Operation 5 Sahlgrenska, SU Sahlgrenska

Enheten bedriver neurokirurgi vilket innebär operationer i hjärna, ryggmärg och ryggkotpelare, ofta med hjälp av neuronavigation och mikrokirurgi. Både barn och vuxna opereras på enheten. Förutom neurokirurgi handläggs även käk-, plastik- och ÖNH kirurgi. Verksamheten utför även operationer i intraoperativ MR-miljö på Operation 8.

Vill du veta mer?
Kontakta Vårdenhetschef Martin Thoresson, martin.thoresson@vgregion.se

Operation 6 Sahlgrenska, SU Sahlgrenska

Här opereras patienter med missbildningar, tumörer, skador, degenerativa förändringar och kroppsform som ger funktionella besvär, allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Åldersspannet på patienterna sträcker sig från några månader upp till äldre.

Vill du veta mer?
Kontakta Vårdenhetschef Ann Pernelöv Tenggren ann.pernelov@vgregion.se

Operation 7 Sahlgrenska, SU Sahlgrenska

Enheten arbetar mestadels mot öron-näs och halskliniken och utför tumörkirurgi, näskirurgi, titankirurgi, öronkirurgi inklusive cochleära implantat och avancerad scopiverksamhet. På enheten utförs även käkkirurgi i  samarbete med plastikoperation kring de patienter som behöver det. Åldersspannet på patienterna sträcker sig från några månader upp till äldre.

Vill du veta mer?
Kontakta Vårdenhetschef Ann Pernelöv Tenggren ann.pernelov@vgregion.se

Villkor och instruktion för ansökan

 1. Ansökan till specialistutbildning med start HT2023 ska vara inskickad via antagning.se senast den 15 mars 2023. 
 2. Ansökan om utbildningsbefattning via rekryteringssystemet Varbi ska skickas in så snart som möjligt. På sidan ”Personligt brev” är det viktigt att du beskriver varför du har sökt utbildningen och varför du vill arbeta som Operationssjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i framtiden. På sidan ”CV (anställning, utbildning m.m.)” fyller du i uppgifter om tidigare utbildningar och anställningar som sjuksköterska.
 3. Om du i dagsläget har en anställning inom SU ska du informera din chef att du har sökt utbildning och utbildningsbefattning.
 4. Efter att din ansökan registrerats startar urvalsprocessen. Under april påbörjas intervjuer. Rekryterande chefer från operationsverksamheterna ansvarar för vilka av de sökande som kommer att prioriteras för utbildningsbefattning.
 5.  I slutet av april skickar antagning.se ut antagningsbesked
  Antagningsbeskedet måste omgående bifogas din ansökan i Varbi för att den ska vara giltig (gäller även om du står på reservplats).
 6. Besked om utbildningsbefattning förmedlas löpande av rekryterande chef.
 7. Anställningen övergår till enhet/avdelning inom operationssjukvården vid erbjuden utbildningsbefattning inriktning operation.

Har du frågor?

Om du har frågor om arbetet och tjänsten som operationssjuksköterska är du välkommen att kontakta chef på någon av de operationsenheter som beskrivs i annonsen.

Övriga frågor kontakta HR-specialist på ditt område alternativt HR-strategiska avdelningen via mail ku-center.su@vgregion.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt antagningsbesked
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 15
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/429
Kontakt
 • HR-strategiska avdelningen , ku-center.su@vgregion.se
 • Projektledare KU-center, Marina Henriksson, 031-3428842
Publicerat 2023-02-15
Sista ansökningsdag 2023-06-25

Return to job vacancies