Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Lundströmmottagning

Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation på högsta nivå – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av högsta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av hög kvalitet. Digital kompetens är en förutsättning för att kunna bidra till digitaliseringsmöjligheter.

Om verksamheten

Lundströmmottagningen - mottagning för könsdysfori är Västra Götalandsregionens utredningsenhet för könsdysfori.

Vi söker nu en specialistläkare i vuxenpsykiatri till utredningsteamet.

Mottagningen har i januari 2024 fått tillstånd av Socialstyrelsen att ge nationell högspecialiserad vård - NHV vård och vi utökar nu antalet specialistläkare på mottagningen. Du som söker kan även vara ST-läkare i slutet av din specialistutbildning.

Mottagningen startades hösten 2007 och är en mottagning för bedömning, utredning och diagnostik kring könsdysfori. Mottagningen består av förutom det vuxenpsykiatriska teamet också av ett barnpsykiatriskt team och du kommer att arbeta i det vuxenpsykiatriska teamet. I det barnpsykiatriska teamet arbetar redan en barnpsykiater.

Uppdraget som mottagningen har innefattar bedömning, utredning och diagnostik samt psykosocialt stöd för personer med könsdysfori inför eventuell könsbekräftande behandling.

I uppdraget ingår även att sprida kunskap kring könsdysfori inom vården.

I mottagningens uppdrag ingår också att bedriva forskning inom området. Vi har nära samarbete med Sahlgrenska Akademin och en av klinikens professorer är knuten till mottagningen. Mottagningens enhetschef är registerhållare för Könsdysforiregistret.

Enheten består av cirka 20 personer inom professionerna läkare, socionom, psykolog, koordinator, sekreterare och enhetschef.

Vi har sedan start ett nära samarbete med övriga medicinska specialiteter som är involverade i den könsbekräftande vården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset såsom

endokrinologi, gynekologi/reproduktion, logopedi och plastikkirurgi.

Mottagningen hör sedan 2021 till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vi har mottagningslokaler dels i Göteborg och dels i Alingsås. En geografisk flytt av mottagningsverksamheten i Alingsås till Göteborg planeras i slutet av 2024.

Under utredningsperioden samarbetar de olika professionerna inom utredningsteamet i både utredning och stöd utifrån patientens behov. Vi arbetar också med att ge information och stöd till de närstående.

Vad erbjuder vi?

Som läkare hos oss arbetar du självständigt och parallellt samt i samverkan med erfarna kollegor med bedömning, utredning och rådgivning.

Du medverkar i arbetet med utredning och diagnostik genom klinisk psykiatrisk bedömning och kartläggning av eventuell psykiatrisk samsjuklighet och behov av fördjupad utredning, anamnestagning samt intervju om könsidentitetsutveckling.

Under utredningsperioden har patienten och dess vårdnadshavare/närstående kontakt med såväl läkare som psykolog och socionom. Patienten ges stöd och närstående erbjuds kontakt för information för att kunna ge stöd under transitionen.

Du har även ett nära samarbete med övriga specialiteter inom vårdkedjan för könsdysfori genom regelbundna möten.

I mottagningens uppdrag ingår ej behandling av psykiatriskt samsjuklighet. Patienterna remitteras då vid behov till rätt vårdnivå i sjukvården i närhet till patientens hemort.

Vår kollega i det barnpsykiatriska teamet är doktorand och bedriver forskning på patientgruppen

Har du intresse av forskning kan vi erbjuda dig möjlighet till detta. Kliniken har för en egen FoUU-enhet samt FoU-råd. Det föreligger ett aktivt och nära samarbete med Sahlgrenska Akademin med forskning, utveckling och kvalitetssäkring. På kliniken arbetar tre professorer som har kombinationsanställningar avseende kliniskt arbete och forskning.

Vi har ett rikligt utbud av utbildnings- och fortbildningsmöjligheter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Du kommer att få en individuell fortbildningsplan utifrån dina och verksamhetens behov och önskemål.

Du erbjuds strukturerad handledning av en senior psykiater och mentor. Vi tar emot patienter både fysiskt och digitalt. Vi kan vid behov hjälpa till med bostad i Göteborg.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att:

  • Genomföra utredning kring könsdysfori samt psykiatrisk differentialdiagnostik.
  • Ansvara för patienternas utredningsprocess.
  • Samarbeta med övrig personal för att ge patienterna adekvat psykosocial behandling.
  • Handleda och undervisa ST-läkare, AT-läkare och läkarstudenter.
  • Delta i utvecklingsarbete på enheten
  • Delta i klinikens jourlinje

Om dig

Du som söker är legitimerad specialist i vuxenpsykiatri eller är i slutet av din ST-tjänst. Du bör ha intresse för patientgruppen.

Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta i team. Kunskaper inom könsdysfori, sexologi och genuskunskap är ett plus men kan också förvärvas inom tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg/Alingsås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2248
Kontakt
  • Läkarchef, Anthonio Gonzales, 0707643399
  • Verksamhetschef, Mathias Alvidius, 0760501507
Facklig företrädare
  • Göteborgs Läkarförening, Kajsa Fahlström, 0722042179
Publicerat 2024-05-06
Sista ansökningsdag 2024-08-31
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb