Västra Götalandsregionen behöver kompetenta och kunniga medarbetare för att på bästa sätt möta invånarnas behov av hälso- och sjukvård samt andra insatser. Det förutsätter att våra verksamheter långsiktigt klarar sitt kompetensförsörjningsuppdrag.

Västra Götalandsregionen behöver anställa arbetsterapeuter, här har du möjlighet att anmäla ditt intresse.


Anmelden und Bewerbung senden

Zurück zu Stellenangeboten