Studierektorsenhet Södra Älvsborg, Alingsås

Regionhälsan är en ny förvaltning i regionen. Våra verksamheter har en stor bredd med inriktning regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nu har du möjlighet att bli en del av oss och vara med på vår spännande uppstart och utveckling.

Om oss

Studierektorsenheten för primärvården i Västra Götaland är producentneutral och verkar för god kvalitét inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och utbildning för läkare (allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring), vilket bland annat bidrar till långsiktig kompetensförsörjning i Västra Götalandsregionen.

Medarbetare på Studierektorsenhet primärvård samverkar med verksamhetschefer och handledare på alla vårdenheter inom Västra Götalands primärvård (VGPv) och består av fem lokalkontor belägna i Mölndal (Södra Bohuslän), Göteborg (Göteborg); Borås (Södra Älvsborg), Skövde (Skaraborg) och Vänersborg (Fyrbodal). Lokalkontoren har en gemensam studierektorschef. Totalt innefattar verksamheterna 25 studierektorer inom VFU, AT och ST samt ett antal huvudhandledare inom VFU.

Om arbetet

Uppdraget som studierektor innebär att du har ett övergripande ansvar för AT-läkarnas utbildning inom primärvården, där du ansvarar för att våra AT-läkare har ett gott utbildningsklimat.

Som studierektor för AT-läkare får du ett roligt, omväxlande och stimulerande arbete med stora möjligheter till egna initiativ. Du medverkar vid tillsättning av AT-läkare, samordnar och medverkar i introduktions- och utbildningsaktiviteter och besöker AT-läkarna i deras utbildningsmiljö. Uppdraget innebär många kontakter med verksamhetschefer och handledare i såväl privat som offentlig driftsform. Samverkan sker med Alingsås sjukhus.

Om dig

Du är specialist i allmänmedicin alternativt ST-läkare inom allmänmedicin i senare delen av sin utbildning. Du behöver även ha genomfört handledarutbildning och ha praktisk erfarenhet av att handleda.

Du arbetar idag som distriktsläkare på offentlig eller privat vårdcentral, har intresse för utbildningsfrågor, god social kompetens och god förmåga att samarbeta, samt trivs att arbeta såväl självständigt som i team.

Introduktion och viss utbildning sker i samarbete mellan AT-studierektorerna på enheten. Det finns även ett regionalt studierektorsnätverk, både inom primärvården och inom regionen. På enheten finns tillgång till administrativt stöd.

Villkor

Uppdraget som studierektor är på 20 % och kombineras med din ordinarie anställning som distriktsläkararbete på offentlig eller privat vårdcentral. Uppdraget är tidsbegränsat och pågår under 2 - 3 år, med möjlighet till förlängning.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20 % i kombination med din ordinarie anställning
Ort Alingsås / Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/2824
Kontakt
  • Eva De Fine Licht, Studierektor, 0702 - 93 85 90
  • Per Backman, Tillförordnad studierektorschef, 0708 – 69 22 16
Facklig företrädare
  • Rebeka Arnljot, Läkarföreningen, 0735 - 69 90 43
Publicerat 2019-04-25
Sista ansökningsdag 2019-05-16

Zurück zu Stellenangeboten