Västra Götalandsregionen behöver kompetenta och kunniga medarbetare för att på bästa sätt möta invånarnas behov av hälso- och sjukvård samt andra insatser. Det förutsätter att våra verksamheter långsiktigt klarar sitt kompetensförsörjningsuppdrag.

Västra Götalandsregionen kommer att behöva rekrytera läkarsekreterare. Vi är därför mycket intresserade av dig som har en utbildning inom detta område. Formell yrkesutbildning till läkarsekreterare/medicinsk sekreterare är ett grundkrav, utifrån de olika utbildningsformer som finns.

分享链接到:


登录并表达申请意向

返回职位空缺页面