Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation på högsta nivå – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av högsta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av hög kvalitet. Digital kompetens är en förutsättning för att kunna bidra till digitaliseringsmöjligheter.

Beskrivning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har beslutat att fortsatt prioritera utbildningsbefattningar med inriktning intensivvård. Den fortsatta satsningen är viktig för att säkra kompetens inom intensivvårdsverksamheten samt möjliggöra kompetensutveckling för våra medarbetare.

Är du nyfiken på hur det skulle vara att arbeta som IVA-sjuksköterska och vill veta lite mer innan du söker till utbildningen? Kontakta någon av kontaktpersonerna nedan för att boka en tid för besök i verksamheten.

Utbildningsbefattning– Halvfart eller helfart
Eftersom inriktning intensivvård ges av flera lärosäten inom regionen är det viktigt att du prioriterar såväl studieort som studietakt i din ansökan.

Studier på halvfart vid Högskolan i Borås eller Högskolan Väst
Du arbetar kliniskt på halvtid och studerar på halvtid med bibehållen lön under fyra terminer. Du närvarar på lektioner och föreläsningar som anordnas av lärosätet och genomför praktik (VFU, verksamhetsförlagd utbildning) enligt studieplan. För att söka en utbildningsbefattning ska du vara legitimerad sjuksköterska.

Studier på helfart vid Göteborgs Universitet eller Högskolan Väst
Du studerar på heltid med bibehållen lön under två terminer. Du närvarar på lektioner och föreläsningar som anordnas av lärosätet och genomför praktik (VFU, verksamhetsförlagd utbildning) enligt studieplan. För att söka en utbildningsbefattning ska du vara legitimerad sjuksköterska.

1. Göteborgs Universitet
2. Högskolan i Borås
3. Högskolan Väst ( studieort Trollhättan)

Sökbara utbildningar halvfart och helfart antagning.se

Intervju

I din ansökan kommer du ges möjlighet att göra en prioritering utifrån den enhet där du helst skulle vilja arbeta. Utveckla gärna detta i ditt personliga brev. Detta kommer i rekryteringsprocessen att hanteras som ett önskemål. Slutlig placering avgörs utifrån bedömning av var inom intensivvårdsverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den framtida kompetensen behövs bäst.

Efter att du skickat in din ansökan kommer du att bli kontaktad och eventuellt kallad till intervju med rekryterande chef på någon av de intensivvårdsenheter som beskrivs nedan.

Rekryterande IVA-enheter

CIVA, SU Sahlgrenska

Centralintensivvårdsavdelningen (CIVA) vårdar patienter från de flesta specialiteter och är en viktig länk i några av sjukhusets rikssjukvårdsuppdrag, såsom levertransplantationer och kraniofaciala plastiker på barn. De största enskilda patientgrupperna utgörs av transplantations-, trauma-, neurokirurgi-, samt kirurgpatienter. Avdelningen har en stor genomströmning av patienter och medelvårdtiden är cirka två dygn. Enheten består av 16 IVA platser och här arbetar cirka 200 personer. Forsknings- och utvecklingsarbete är en naturlig del av verksamheten och pågår fortlöpande.

Vill du veta mera?
Kontakta Vårdenhetschef Soudabeh Babaei, soudabeh.babaei@vgregion.se

PIVA, SU Sahlgrenska

Postoperativ Intensivvårdsavdelning (PIVA) har 10 platser. Uppdraget innebär att övervaka både barn och vuxna efter avancerad kirurgi eller intervention. Arbetet är varierande och du kommer att få vårda patienter som behöver fullt intensivvårdsstöd under flera dygn efter operation, men även patienter som är i behov av ett kortare postoperativt förlopp. För de som studerar på halvfart finns det möjlighet att arbeta inom verksamheten under studietiden. Här finns det möjlighet till rotation mellan de olika IVA-avdelningarna på SU Sahlgrenska.

Vill du veta mera?
Kontakta Vårdenhetschef, Nina Bernhard,  nina.bernhard@vgregion.se

NIVA, SU Sahlgrenska

Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) är en högspecialiserad intensivvårdsavdelning med ett regionalt uppdrag. Här vårdas framförallt patienter med hjärnblödningar, traumatiska skallskador samt akuta neurologiska sjukdomar. I NIVA:s uppdrag ingår även rotation mot postoperativ enhet.

Vill du veta mera?
Kontakta Vårdenhetschef Minna Lilja, minna.lilja@vgregion.se

TIVA, SU Sahlgrenska

Thoraxintensivvårdsavdelning (TIVA) har 14 intensivvårdsplatser där även postoperativverksamhet ingår. Här arbetar cirka 140 medarbetare med patienter som genomgått hjärt- och lungkirurgi, hjärt- och lungtransplantation samt kardiologiska sviktpatienter.

Vill du veta mera?
Kontakta Vårdenhetschef, Maria Petersson,  maria.elisa.petersson@vgregion.se

IVA, SU Mölndal

Avdelningen är en allmän intensivvårdsavdelning med fem IVA-platser och 18 postoperativa platser. På en allmän IVA får du vårda ett flertal olika patientkategorier. Det postoperativa uppdraget består av övervakning och omhändertagande av främst ortopediska patienter men även från ögonoperation. Enheten har cirka 70 medarbetare. För de som studerar på halvfart finns möjlighet att få börja arbeta direkt i verksamheten under studietiden.

Vill du veta mera?
Kontakta Vårdenhetschef, Carina Svartling,  carina.svartling@vgregion.se

IVA, SU Östra

Avdelningen är en allmän intensivvårdsavdelning med 8 IVA-platser och 13 postoperativa platser. Sjukhuset är ett nationellt center för kolorectal kirurgi och här finns en av Sveriges få tryckkammare. Avdelningen har en stor genomströmning av patienter och medelvårdtiden är cirka 2 dygn. För de som studerar på halvfart finns möjlighet att få börja arbeta direkt i verksamheten under studietiden

Vill du veta mera?
Kontakta Tillförordnad Vårdenhetschef Eva Ryberg, eva.ryberg@vgregion.se

Infektions-IVA, SU Östra

Avdelningen allmän intensivvårdsavdelning med inriktning mot infektionssjukvård, med 4 intensivvårdsplatser och 2 intermediärvårdplatser. Här vårdas patienter med luftburen eller annan smitta som kräver strikt isolering, svår sepsis, lunginflammation eller andra allvarliga infektionstillstånd som kräver avancerad vård. Den som väljer att studera på halvfart arbetar i verksamheten under studietiden.

Vill du veta mer?
Kontakta Vårdenhetschef Charlotte Koitrand, charlotte.koitrand@vgregion.se

BIVA, SU Östra

På Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) bedrivs intensivvård för barn mellan 0–18 år t ex barn och ungdomar med svikt i vitala organ och efter trauman. Vi ingår i kedjan för nationellt högspecialiserad vård inom flera specialiteter, bland annat barnhjärts- samt transplantationskirurgi. Avdelningen består av 16 vårdplatser varav 4 är intermediärvårdplatser (BIMA)

Vill du veta mera?
Kontakta Vårdenhetschef Maria Mattsson, maria.k.mattsson@vgregion.se

NEO IVA, SU Östra

På Neonatal IVA vårdas förtidigt födda barn och barn som har ett komplicerat sjukdomstillstånd vid födseln som kräver intensivvård. Vi har ett regionalt ansvar för de allra minsta barnen. Avdelningen har 14 intensivvårdsplatser. Avdelningen bemannar även den neonatala transportorganisationen som transporterar nyfödda barn med ambulans, flyg o helikopter. Avdelningen har även ett nära samarbete med förlossningsavdelningarna och står alltid beredda om ett barn förväntas födas förtidigt eller om det sker någon komplikation i samband med förlossningen.

Vill du veta mera?
Kontakta Vårdenhetschef, Cornelia Ottosson, cornelia.ottosson@vgregion.se

Villkor och instruktion för ansökan

 1. Ansökan till specialistutbildning med start HT2023 ska vara inskickad via antagning.se senast den 15 mars 2023 
 2. Ansökan om utbildningsbefattning via rekryteringssystemet Varbi ska skickas in så snart som möjligt. På sidan ”Personligt brev” är det viktigt att du beskriver varför du har sökt utbildningen och varför du vill arbeta som intensivvårdssjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i framtiden. På sidan ”CV (anställning, utbildning med mera.)” fyller du i uppgifter om tidigare utbildningar och anställningar som sjuksköterska.
 3. Om du i dagsläget har en anställning inom SU ska du informera din chef att du har sökt utbildning och utbildningsbefattning.
 4. Efter att ansökan uppdaterats med antagningsbesked startar urvalsprocessen. Intervjuer sker löpande efter det att sista ansökningsdag har passerat. Rekryterande chefer från intensivvårdsverksamheterna ansvarar för vilka av de sökande som kommer att prioriteras för utbildningsbefattning.
 5. i slutet av april skickas antagningsbesked ut från antagning.se.
  Antagningsbeskedet måste omgående bifogas din ansökan i Varbi för att den ska vara giltig (gäller även om du står på reservplats).
 6. Besked om utbildningsbefattning förmedlas löpande av rekryterande chef.
 7. Anställningen övergår till enhet/avdelning inom operationssjukvården vid erbjuden utbildningsbefattning inriktning intensivvård.

Har du frågor?

Om du har frågor om arbetet och tjänsten som operationssjuksköterska är du välkommen att kontakta chef på någon av de intensivvårdsenheter som beskrivs i annonsen.

Övriga frågor kontakta HR-specialist på ditt område alternativt HR-strategiska avdelningen via mail ku-center.su@vgregion.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt antagningsbesked
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 40
Sysselsättningsgrad Varierande
Ort Göteborg med flera utbildningsorter
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/432
Kontakt
 • HR-strategiska avdelningen , ku-center.su@vgregion.se
 • Projektledare KU-center, Marina Henriksson, 070-0823697
Publicerat 2023-02-15
Sista ansökningsdag 2023-06-25

Tillbaka till lediga jobb