Naturbruksförvaltningen, Naturbruksskolan Sötåsen

Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, särskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

I samband med att vår ena kurator går in i ett projekt kring heltidsmentorskap på skolan söker vi nu hennes ersättare.

Arbetsuppgifter
Som kurator ser du till att optimera samspelet mellan individen och den sociala miljön. Ditt perspektiv är riktat mot olika aspekter av individers delaktighet, kommunikation och sociala utveckling.

Du bidrar genom att:

 • Ha ett inkluderande arbetssätt mot elever och kollegor
 • Kunna identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete med att undanröja hinder och svårigheter i skolmiljön,
 • Kunna genomföra psykosociala utredningar och analysera svårigheter i den sociala miljön på skolan,
 • Deltar i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer,
 • Kan stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer
 • Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i psykosociala frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda,
 • Kunna leda utvecklingen av det psykosociala arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever i verksamheten
 • Du som kurator kommer att arbeta i ett elevhälsoteam ihop med specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och sjuksköterska.


Kvalifikationskrav
Socionomexamen eller examen från socialpsykologiska programmet. Erfarenhet av att upprätta handlingsplaner utifrån elevens olika psykosocial behov. Erfarenhet av att jobba med elever som befinner sig i psykosociala svårigheter i skolan. Helst tre års erfarenhet av liknande arbete.

Intresse och erfarenhet av samarbete och samverkan. Du har ett inkluderande arbetssätt mot elever och kollegor. Du arbetar med IKT som stöd för alla elever, men även ha ett genuint intresse i elever med särskilt behov av stöd då detta ska genomsyra all undervisning på skolan.

Du har en helhetssyn på elevens lärande och förmågor samt förståelsen av att en trygg skola skapar lärande. Du har viljan och förmågan att möta elever i svårigheter på olika nivåer. Hjälper till att utforma åtgärdsprogram för att stödja elever utifrån det psykosociala perspektivet.

Du har ett synsätt som innefattar ett genuint elevfokus och ett intresse av att aktivt delta i utvecklingsarbetet på skolan. Ett förhållningssätt utifrån våra kärnvärden: ansvar, gemenskap och utveckling, så som de är definierade i vår värdegrundsplattform. Nödvändiga insikter i de lagar och föreskrifter som gäller för skolhälsovården samt skolväsendet.

Vi sätter eleverna/de studerande/kunderna och deras kunskapsutveckling i centrum. Du behöver därför vara lyhörd för deras behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande och flexibelt anpassa ditt arbete efter det. Du ska vilja arbeta med att stärka varje elevs självförtroende och psykosociala skolmiljö. Som kurator ska du se till att den psykosocial miljö utgör en helhet för eleverna så att de har möjlighet att nå godkänt i alla ämnen efter bästa förmåga samt för att de ska nå de programgemensamma målen.
Som kurator hos oss präglas du av öppenhet, prestigelöshet och stor vilja till utveckling och samarbete. Du har tillgång till modern teknik i undervisningen och är positiv till digital teknik.


Distansundervisning och arbete med vår gemensamma lär plattform kommer att förekomma.

Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden! 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Tilsvidareanställning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Töreboda
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/4048
Kontakt
 • Jenny Jacobsson, 0700-816548
Facklig företrädare
 • Johan Sipola, Lärarnas riksförbund/Naturvetarna, 0725-10 84 83
 • Alexander Bodehag, Kommunal, 0725-03 68 49
 • Emma Salquist, Vision, 0700-82 34 99
Publicerat 2019-07-01
Sista ansökningsdag 2019-07-14

返回职位空缺页面