Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Mölndal

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Om verksamheten

Psykiatri Affektiva som klinik ansvarar framförallt för vård och behandling av patienter med förstämningssyndrom (inklusive bipolär sjukdom), neuropsykiatri (inklusive ADHD och autism), personlighetssyndrom, ätstörningar och ångestsyndrom (inklusive PTSD och tvångssyndrom). Vi arbetar enligt subspecialisering och värdebaserad vård och behandling. Kliniken har fyra stora öppenvårdsmottagningar med subspecialiserade team/enheter i ovan nämnda diagnosområden. Teamen/enheterna arbetar med differentierat vård och behandling. Förutom de neuropsykiatriska teamen omhändertas affektiva tillstånd, PTSD och personlighetssyndrom i subspecialiserade team.

Till vårt neuropsykiatriska team på Psykiatrimottagning Mölndal söker vi nu en specialistläkare. Teamet har tre specialistläkare, tre sjuksköterskor, tre psykologer, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast och rehab-koordinator. Teamet arbetar med standardiserad vårdprocess när det gäller utrednings- och behandlings-uppdraget. Subspecialiserade behandlingsinsatser för den specifika patientgruppen såsom läkemedelsbehandling, gruppbehandling KBT och DBT vid ADHD, färdighetsträning och psykoedukation erbjuds. Strukturerade uppföljning och motivationsarbete kring frågor såsom allmän hälsa och droganvändning (inklusive narkotika klassade läkemedel) har central roll i teamets arbete. På mottagningen har det arbetats strukturerat och aktivt med att effektivisera utrednings och behandlingsinsatserna, och mottagningen är stolt över att vara en av de få mottagningar inom VG-regionen där vårdgarantin faktiskt uppfylls -  det är max tre månaders väntetid på alla utrednings- eller behandlingsinsatser i teamet.

Psykiatrimottagning Mölndal arbetar dessutom självklart även aktivt med medarbetar- och patientfrågor. Psykiatrimottagning Mölndal har tack vara detta kontinuerliga arbete och en stabil personalsituation, hög trivsel bland medarbetarna och mycket få patientklagomål.

Om tjänsten

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att:

  • Ansvara för patienternas behandling och uppföljning
  • Samarbeta med övrig personal för att ge patienterna adekvat psykosocial behandling
  • Handleda och undervisa ST-läkare, AT-läkare och läkarstudenter
  • Delta i utvecklingsarbete på enheten
  • Genomföra strukturerade utredningsprogram avseende neuropsykiatriska tillstånd (ej obligatorisk uppgift, bara om intresse och kompetens finns) 

Om du är intresserade av forskning finns goda möjligheter att tillgodose sådana ambitioner. Kliniken har egen FoUU-enhet samt FoU-råd. Det föreligger ett aktivt och nära samarbete med Sahlgrenska Akademin med forskning, utveckling och kvalitetssäkring. På kliniken arbetar tre professor.

Vem söker vi?

Du som söker ska vara specialistläkare i psykiatri och det är stor fördel om du har erfarenhet av arbete med patienter med olika neuropsykiatriska tillstånd. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform 永久职位
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/7770
Kontakt
  • Läkarchef, Antonio Gonzalez, 070-764 33 99
  • Vårdenhetsöverläkare, Aikaterini Trantou, 070-488 60 76
  • Verksamhetschef, Mathias Alvidius, 076-050 15 07
Facklig företrädare
  • Göteborgs Läkarförening (SACO), Camilla Ringström, 031-343 51 06
Publicerat 2018-12-17
Sista ansökningsdag 2019-02-06

返回职位空缺页面